MARCINPUZDROWSKIcard

Opis

Wizytówka wykonana dla M.Puzdrowskiego.